Import maszyn z Chin a świadectwo pochodzenia

2022-05-10 11:33:56

Importowanie maszyn z Chin ma bardzo duży związek ze znajomością różnorodnych dokumentów i terminów, z których korzysta się w handlu międzynarodowym. Jednym z takich dokumentów jest tzw. świadectwo pochodzenia. Warto wiedzieć czym jest, do czego służy i kto je wystawia. Dzięki temu import z Chin odbędzie się bez przykrych niespodzianek.

Świadectwo pochodzenia podczas importu maszyn z Chin - czym jest i kto je wystawia?

Zabierając się za profesjonalny import maszyn z Chin warto mieć u swego boku doświadczonego pośrednika. To specjalista, który jest w stanie załatwić wiele różnych formalności. Świadectwo pochodzenia to nic innego, jak dokument, który potwierdza, że importowane maszyny zostały wyprodukowane oraz pozyskane na terenie konkretnego kraju (w tym przypadku będą to Chiny). 

Świadectwo pochodzenia towaru jest istotne m.in. przy naliczaniu cła. Przy towarach pochodzących z jednego kraju cło będzie naliczane, a przy maszynach pochodzących z innego już nie. Zastanawiając się nad tym kto wystawia świadectwo pochodzenia towaru trzeba mieć świadomość tego, że w większości przypadków są to izby gospodarcze lub urzędy celno-skarbowe. W Chinach należy się udać do lokalnego biura kontroli celnej.

Preferencyjne i niepreferencyjne świadectwo pochodzenia - jaka jest między nimi różnica?

Wiedząc jak przebiega import z Chin krok po kroku wypadałoby również wiedzieć, że świadectwo pochodzenia dzieli się na dwa podstawowe rodzaje:

- niepreferencyjne świadectwo pochodzenia - jest odpowiedzialne za określenie miejsca produkcji i nie daje prawa do stosowania obniżonych stawek celnych,
- preferencyjne świadectwo pochodzenia - potwierdza, iż towar spełnia wszelkie wymogi dotyczące pochodzenia, a do tego umożliwia przyznawanie niższych stawek celnych.

Jak widać świadectwo pochodzenia towarów może się od siebie nieco różnić, więc warto dogłębnie zbadać temat, aby później uniknąć pewnych nieprzyjemności.

Czy importując maszyny z Chin potrzebujemy dokument EUR 1?

Bezpieczny import Chin to taki, który jest starannie przemyślany, a importerzy posiadają wszystkie niezbędne dokumenty. Dokument EUR 1 jest wystawiany przez organy celne zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej i ma związek z konkretnymi towarami z poszczególnych transakcji. 

EUR 1 dokument wystawia się na towary w stosunku do których można zastosować reguły preferencji. Nie przyjmuje go np. Japonia oraz Singapur. Jeśli ktoś chce wiedzieć co to jest dokument EUR 1 powinien pamiętać o tym, że można go wystawić przy eksporcie do krajów, które nie są związane umowami handlowymi z UE, ale też w handlu pomiędzy krajami UE. To właśnie na tej podstawie rozróżnia się EUR 1 a świadectwo pochodzenia. Wiedząc już kto wystawia dokument EUR 1 importerom nie pozostaje nic innego, jak udać się do właściwego organu celnego. 

Ostatnie artykuły