Venteco Sp.z o.o.

Firma Ven­teco z sie­dzibą w Węgrz­cach k. Kra­kowa zaj­muje się sprze­dażą i mon­ta­żem reku­pe­ra­cji. Bogata oferta reku­pe­ra­to­rów oraz akce­so­riów, czyli fil­trów, chłod­nic, nagrzew­nic i joni­za­to­rów. Pole­camy nowo­cze­sne roz­wią­za­nia zwią­zane z dys­try­bu­cją powie­trza oraz kli­ma­ty­za­cją. Wen­ty­la­cja mecha­niczna oraz opty­malny odzysk cie­pła to zalety insta­la­cji.
 

Produkty/Usługi:
Montaż rekuperacji
Wentylacja mechaniczna
Sprzedaż rekuperatorów

Słowa kluczowe: sprzedaż rekuperatorów odzysk ciepła montaż rekuperacji wentylacja mechaniczna Montaż rekuperacji

Dane firmy

Adres

ul. Warszawska 13
32-086 Węgrzce

Województwo

Małopolskie

NIP

513-023-40-29

REGON

122748741

Telefon

600 290 220

E-mail

rekuperacja@venteco.com

Strona WWW

https://rekuperacjawdomu.pl/

Aktualności


2021-10-01 16:33:12

Dobieranie śrub sprawia wiele problemów nawet tym osobom, które miały z nimi styczność co najmniej kilka razy. Na samym początku warto określić swoje indywidualne potrzeby i zapoznać się z wszystkimi dostępnymi rodzajami śrub. Na tej podsta...

Więcej